• Ontruimingsplattegrond
EEN COMPLEET VLUCHTPLAN VOOR UW BEDRIJF! Een vluchtplan: Heeft mijn bedrijf dat nou wel nodig? Ondanks dat u er misschien liever niet aan wilt denken, is het toch mogelijk dat uw bedrijfspand door een brand of calamiteit een keer ontruimd moet worden. Wanneer u in uw bedrijf een brandmeldinstallatie heeft hangen, is dat al een goede eerste stap op weg naar veiligheid, maar wist u dat u dan ook verplicht bent om voor de ontruiming van het gebouw, bij een calamiteit of incident, een preventief vluchtplan voorhanden te hebben? Bij Funcke Advies kunt u een vluchtplan op maat laten maken. Zo’n vluchtplan is misschien niet iets waar u iedere dag aan denkt, maar het is wel van zeer groot belang om dit goed op orde te hebben. ONTRUIMINGSPLATTEGROND Een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan is het vluchtplan of de ontruimingsplattegrond. Een vluchtplan in uw gebouw zorgt ervoor dat u, uw werknemers en uw bezoekers tijdens een calamiteit of incident snel de weg naar een veilige zone kunnen vinden. Bij brand, kan zelfs een voor uw werknemers bekend gebouw, door rook en het uitvallen van licht, een doolhof van gangen worden. Een ontruimingsplattegrond informeert de lezer snel over de vluchtwegen, de locatie van brandbestrijdingsmiddelen of EHBO spullen. Het ontruimingsplan vertelt daarnaast onder andere nog wat personen (BHV’ers) moeten doen bij calamiteiten. Overzichtelijke, duidelijke informatie kan op zulke momenten levens redden.
0Comment
  • ISO 9001
ISO 9001 is de norm die uw organisatie helpt om uw uw bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. In voorgaande versies van de ISO 9001 norm is het beeld ontstaan dat procesbeheersing ontstaat door vooral veel procedures te beschrijven in vaak veel te dikke handboeken. Die tijd ligt met de ISO 9001: 2015 definitief achter ons. Een kwaliteitssysteem van Funcke Advies conform ISO 9001 helpt u om structureel de gewenste organisatieverbetering te behalen. Voor het opzetten en invoeren van kwaliteitsmanagement conform ISO 9001 hanteren wij een praktisch model. In verschillende fasen behaalt uw organisatie het ISO 9001 certificaat. ISO certificering die in de praktijk werkt.
0Comment
  • VCA
VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Het VCA-certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (gezien vanuit de opdrachtgever). Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectlocaties. VCA is bedoeld om uw bedrijf op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Voldoet uw bedrijf aan de gestelde eisen, dan kan een VCA-certificaat behaald worden.
0Comment
  • MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), neemt een steeds belangrijker plaats in onze samenleving. Vanuit de maatschappij en vanuit de overheid groeit de vraag naar bedrijven die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Dit wordt ook wel aangeduid met People, Planet en Profit. Duurzaam ondernemen heeft letterlijk de toekomst. Wereldwijd is er een groeiend besef een invulling te geven aan het onderdeel duurzaam ondernemen, maar er was tot voor kort geen duidelijke norm. Vanaf 2010 is er een nieuwe norm op het gebied van MVO en duurzaam ondernemen, namelijk de MVO prestatieladder. MVO Prestatieladder; de nieuwe norm om MVO inspanningen te meten en inzichtelijk te maken. Die standaard is er nu wel, in de vorm van de MVO Prestatieladder. De basis voor deze norm is de ISO 26000. Bedrijven die zich met hun bedrijfsvoering richten op duurzaamheid kunnen dit met de MVO Prestatieladder inzichtelijk en aantoonbaar maken.
0Comment
  • Online RI&E
De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E bestaat uit twee dingen: een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het beheersen/oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico. Het uitvoeren van een RI&E is voor vrijwel alle ondernemers met personeel verplicht. Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet de RI&E aangepast worden. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn. Bij de uitvoering én toetsing van de RI&E maken wij gebruik van de Soliede On- line Tool. Dit is een geavanceerd, webbased systeem waarmee de RI&E wordt uitgevoerd en het Plan van aanpak wordt opgesteld. De voortgang van actiepunten uit het Plan van aanpak kan in het systeem worden bijgehouden. Reden dat we de Soliede On- line Tool, is de mogelijkheid om arbeidsrisico’s gestructureerd en efficiënt te inventariseren en deze door middel van te nemen maatregelen onder controle te houden. Met inzet van de Soliede On- line Tool bent u daar als organisatie ook zelf toe in staat. Een groot voordeel voor wie zelf graag controle heeft. De experts van Funcke Advies kijken en denken met u mee. Niet alleen bij de uitvoering en toetsing, maar ook door regelmatig met uw organisatie de actualiteit van de RI&E en de voortgang van het Plan van aanpak te monitoren. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Het bedrijfsnoodplan wordt in een keer meegenomen omdat we toch op locatie zijn en we gelijk deze info kunnen verwerken in de Soliede On- line Tool die ook een bedrijfsnoodplan genereert.
0Comment
  • Bedrijfsnoodplan
Het is de wettelijke verplichting van een werkgever om de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en Bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren. Het bedrijfsnoodplan is hierbij een essentieel draaiboek. Wat te doen bij brand? Of bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen? Of zelfs bij een bommelding? Vragen waar een Bedrijfshulpverlener het antwoord op weet. Het is de wettelijke verplichting van een werkgever om de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en Bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren.
0Comment