Funcke Advies

Wie zijn we?

Wij adviseren en begeleiden u bij al uw vraagstukken met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, wetgeving, milieu en Arbo. Van het opzetten en onderhouden van deze managementsystemen in uw organisatie tot alle deelaspecten zoals het houden van interne-audits of het uitvoeren van een RI&E. Ook kunnen wij de relevante opleidingen voor uw personeel verzorgen. Funcke Advies kenmerkt zich door haar snelle en effectieve werkwijze. Onze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat de belasting voor uw organisatie en medewerkers minimaal is. Door een kleine overhead kunnen wij gunstige tarieven hanteren. Tevens kunt u standaardhandboeken van onze kwaliteits-, veiligheids-, milieu- en Arbomanagementsystemen afnemen. Hierdoor kunt u de desbetreffende systemen zelf in uw organisatie implementeren.

Missie:

Het pragmatisch optimaliseren van Organisatie- en VGWM eisen voor MKB door het bewust maken van ondernemersrisico’s.

Visie:

Mobiliseren van bedrijven om MVO actief onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering.