ISO 9001

ISO 9001 is de norm die uw organisatie helpt om uw uw bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. In voorgaande versies van de ISO 9001 norm is het beeld ontstaan dat procesbeheersing ontstaat door vooral veel procedures te beschrijven in vaak veel te dikke handboeken. Die tijd ligt met de ISO 9001: 2015 definitief achter ons. Een kwaliteitssysteem van Funcke Advies conform ISO 9001 helpt u om structureel de gewenste organisatieverbetering te behalen.

Voor het opzetten en invoeren van kwaliteitsmanagement conform ISO 9001 hanteren wij een praktisch model. In verschillende fasen behaalt uw organisatie het ISO 9001 certificaat. ISO certificering die in de praktijk werkt.