Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), neemt een steeds belangrijker plaats in onze samenleving. Vanuit de maatschappij en vanuit de overheid groeit de vraag naar bedrijven die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Dit wordt ook wel aangeduid met People, Planet en Profit. Duurzaam ondernemen heeft letterlijk de toekomst.

Wereldwijd is er een groeiend besef een invulling te geven aan het onderdeel duurzaam ondernemen, maar er was tot voor kort geen duidelijke norm. Vanaf 2010 is er een nieuwe norm op het gebied van MVO en duurzaam ondernemen, namelijk de MVO prestatieladder.

MVO Prestatieladder; de nieuwe norm om MVO inspanningen te meten en inzichtelijk te maken. Die standaard is er nu wel, in de vorm van de MVO Prestatieladder. De basis voor deze norm is de ISO 26000. Bedrijven die zich met hun bedrijfsvoering richten op duurzaamheid kunnen dit met de MVO Prestatieladder inzichtelijk en aantoonbaar maken.