NEN 4400-1/VCU

VCU, dat gebaseerd is op het VCA-systeem voor aannemers, staat voor ‘veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureaus’. Het VCU-certificaat wordt steeds vaker geëist door opdrachtgevers. Nieuwhuis Consult zet het VCU-handboek op en integreert het VCU-systeem samen met NEN 4400-1 in de uitzendorganisatie. VCU-certificering die in uw dagelijkse praktijk werkt.

De NEN 4400 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. De NEN 4400 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming en (onder)aannemer om vast te stellen dat deze zo is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.