Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E bestaat uit twee dingen: een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het beheersen/oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

Het uitvoeren van een RI&E is voor vrijwel alle ondernemers met personeel verplicht. Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet de RI&E aangepast worden. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

Bij de uitvoering én toetsing van de RI&E maken wij gebruik van de Soliede On- line Tool. Dit is een geavanceerd, webbased systeem waarmee de RI&E wordt uitgevoerd en het Plan van aanpak wordt opgesteld. De voortgang van actiepunten uit het Plan van aanpak kan in het systeem worden bijgehouden. Reden dat we de Soliede On- line Tool, is de mogelijkheid om arbeidsrisico’s gestructureerd en efficiënt te inventariseren en deze door middel van te nemen maatregelen onder controle te houden. Met inzet van de Soliede On- line Tool bent u daar als organisatie ook zelf toe in staat. Een groot voordeel voor wie zelf graag controle heeft. De experts van Funcke Advies kijken en denken met u mee. Niet alleen bij de uitvoering en toetsing, maar ook door regelmatig met uw organisatie de actualiteit van de RI&E en de voortgang van het Plan van aanpak te monitoren. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Het bedrijfsnoodplan wordt in een keer meegenomen omdat we toch op locatie zijn en we gelijk deze info kunnen verwerken in de Soliede On- line Tool die ook een bedrijfsnoodplan genereert.